AuthorizationAppBuilderExtensions.UseAuthorization Metoda

Definice

Přidá do zadaného IApplicationBuilderparametru AuthorizationMiddleware , který umožňuje možnosti autorizace.

Při autorizaci prostředku směrovaného pomocí směrování koncového bodu se toto volání musí objevit mezi voláními a app.UseEndpoints(...) , app.UseRouting() aby middleware fungoval správně.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseAuthorization(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseAuthorization (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseAuthorization : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseAuthorization (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

app
IApplicationBuilder

K IApplicationBuilder přidání middlewaru.

Návraty

Odkaz na po app dokončení operace.

Platí pro