ElmExtensions.UseElmPage(IApplicationBuilder) Metoda

Definice

Umožňuje zobrazit protokoly zachycené nástrojem ElmCaptureMiddleware.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseElmPage(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseElmPage (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app);
static member UseElmPage : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseElmPage (app As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

Návraty

Platí pro