Sdílet prostřednictvím


HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions Třída

Definice

Poskytuje rozšiřující metody pro IEndpointRouteBuilder přidání kontrol stavu.

public ref class HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions abstract sealed
public static class HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions
type HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions = class
Public Module HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions
Dědičnost
HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions

Metody

MapHealthChecks(IEndpointRouteBuilder, String)

Přidá koncový bod kontroly stavu do koncového IEndpointRouteBuilder bodu se zadanou šablonou.

MapHealthChecks(IEndpointRouteBuilder, String, HealthCheckOptions)

Přidá koncový bod kontroly stavu do koncového IEndpointRouteBuilder bodu se zadanou šablonou a možnostmi.

Platí pro