Sdílet prostřednictvím


HstsBuilderExtensions Třída

Definice

Rozšiřující metody pro middleware HSTS.

public ref class HstsBuilderExtensions abstract sealed
public static class HstsBuilderExtensions
type HstsBuilderExtensions = class
Public Module HstsBuilderExtensions
Dědičnost
HstsBuilderExtensions

Metody

UseHsts(IApplicationBuilder)

Přidá middleware pro použití HSTS, který přidá hlavičku Strict-Transport-Security.

Platí pro