Share via


MigrationsEndPointOptions.DefaultPath Pole

Definice

Výchozí hodnota pro Path.

public: static Microsoft::AspNetCore::Http::PathString DefaultPath;
public static Microsoft.AspNetCore.Http.PathString DefaultPath;
 staticval mutable DefaultPath : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString
Public Shared DefaultPath As PathString 

Hodnota pole

Platí pro