RequestDecompressionBuilderExtensions.UseRequestDecompression Metoda

Definice

Přidává middleware pro dynamickou dekompresi těl požadavků HTTP.

public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseRequestDecompression (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder builder);
static member UseRequestDecompression : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseRequestDecompression (builder As IApplicationBuilder) As IApplicationBuilder

Parametry

builder
IApplicationBuilder

Instance IApplicationBuilder , která tato metoda rozšiřuje.

Návraty

Platí pro