Sdílet prostřednictvím


SpaPrerenderingExtensions Třída

Definice

Upozornění

Prerendering is no longer supported out of box

Rozšiřující metody pro konfiguraci předkreslování jednostránkové aplikace.

public ref class SpaPrerenderingExtensions abstract sealed
public static class SpaPrerenderingExtensions
[System.Obsolete("Prerendering is no longer supported out of box")]
public static class SpaPrerenderingExtensions
type SpaPrerenderingExtensions = class
[<System.Obsolete("Prerendering is no longer supported out of box")>]
type SpaPrerenderingExtensions = class
Public Module SpaPrerenderingExtensions
Dědičnost
SpaPrerenderingExtensions
Atributy

Metody

UseSpaPrerendering(ISpaBuilder, Action<SpaPrerenderingOptions>)
Zastaralé.

Povolí předkreslování middlewaru na straně serveru pro jednostránkovou aplikaci.

Platí pro