Sdílet prostřednictvím


StatusCodePagesExtensions.UseStatusCodePagesWithRedirects Metoda

Definice

Přidá do kanálu middleware StatusCodePages. Určuje, že odpovědi se mají zpracovávat přesměrováním pomocí dané šablony adresy URL umístění. To může zahrnovat zástupný symbol pro{0} stavový kód. Adresy URL začínající na ~ budou mít před sebou pathBase, kde se budou používat všechny ostatní adresy URL tak, jak jsou.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ UseStatusCodePagesWithRedirects(Microsoft::AspNetCore::Builder::IApplicationBuilder ^ app, System::String ^ locationFormat);
public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder UseStatusCodePagesWithRedirects (this Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder app, string locationFormat);
static member UseStatusCodePagesWithRedirects : Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder * string -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IApplicationBuilder
<Extension()>
Public Function UseStatusCodePagesWithRedirects (app As IApplicationBuilder, locationFormat As String) As IApplicationBuilder

Parametry

locationFormat
String

Návraty

Platí pro