Sdílet prostřednictvím


WebApplication.RunAsync(String) Metoda

Definice

Spustí aplikaci a vrátí úlohu, která se dokončí pouze při aktivaci tokenu nebo vypnutí.

public System.Threading.Tasks.Task RunAsync (string? url = default);
member this.RunAsync : string -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RunAsync (Optional url As String = Nothing) As Task

Parametry

url
String

Adresa URL, na které se má naslouchat, pokud není server nakonfigurovaný přímo.

Návraty

A Task , který představuje celý modul runtime WebApplication od spuštění do vypnutí.

Platí pro