Share via


WebApplicationBuilder.Build Metoda

Definice

Vytvoří .WebApplication

public Microsoft.AspNetCore.Builder.WebApplication Build ();
member this.Build : unit -> Microsoft.AspNetCore.Builder.WebApplication
Public Function Build () As WebApplication

Návraty

Nakonfigurovaný WebApplication.

Platí pro