Share via


WebApplicationBuilder.Metrics Vlastnost

Definice

Umožňuje povolit metriky a směrovat jejich výstup.

public Microsoft.Extensions.Diagnostics.Metrics.IMetricsBuilder Metrics { get; }
member this.Metrics : Microsoft.Extensions.Diagnostics.Metrics.IMetricsBuilder
Public ReadOnly Property Metrics As IMetricsBuilder

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro