Sdílet prostřednictvím


DynamicComponent.Attach(RenderHandle) Metoda

Definice

Připojí komponentu k RenderHandle.

public void Attach (Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle renderHandle);
abstract member Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
override this.Attach : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderHandle -> unit
Public Sub Attach (renderHandle As RenderHandle)

Parametry

renderHandle
RenderHandle

A RenderHandle , která umožňuje vykreslit komponentu.

Implementuje

Platí pro