Sdílet prostřednictvím


ElementReferenceExtensions Třída

Definice

Statická třída, která přidává rozšiřující metody do ElementReference.

public ref class ElementReferenceExtensions abstract sealed
public static class ElementReferenceExtensions
type ElementReferenceExtensions = class
Public Module ElementReferenceExtensions
Dědičnost
ElementReferenceExtensions

Metody

FocusAsync(ElementReference)

Dává fokus na prvek vzhledem k jeho ElementReference.

FocusAsync(ElementReference, Boolean)

Dává fokus na prvek vzhledem k jeho ElementReference.

Platí pro