Sdílet prostřednictvím


NavigationException(String) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou NavigationException instanci.

public:
 NavigationException(System::String ^ uri);
public NavigationException (string uri);
new Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationException : string -> Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationException
Public Sub New (uri As String)

Parametry

uri
String

Platí pro