Sdílet prostřednictvím


QuickGrid<TGridItem> Konstruktor

Definice

Vytvoří instanci .QuickGrid<TGridItem>

public QuickGrid ();
Public Sub New ()

Platí pro