Sdílet prostřednictvím


RenderTreeBuilder.OpenRegion(Int32) Metoda

Definice

Připojí rámeček představující oblast rámců.

public:
 void OpenRegion(int sequence);
public void OpenRegion (int sequence);
member this.OpenRegion : int -> unit
Public Sub OpenRegion (sequence As Integer)

Parametry

sequence
Int32

Celé číslo, které představuje pozici instrukce ve zdrojovém kódu.

Platí pro