Sdílet prostřednictvím


RenderTreeDiff.ComponentId Pole

Definice

Získá ID komponenty.

public: initonly int ComponentId;
public readonly int ComponentId;
val mutable ComponentId : int
Public ReadOnly ComponentId As Integer 

Hodnota pole

Platí pro