Sdílet prostřednictvím


RenderTreeFrame.ElementSubtreeLength Pole

Definice

Pokud se FrameType vlastnost rovná Element , získá počet snímků v podstromu, pro který je tento rámec kořenem. Hodnota je nula, pokud rámeček ještě nebyl uzavřen.

public: initonly int ElementSubtreeLength;
public readonly int ElementSubtreeLength;
val mutable ElementSubtreeLength : int
Public ReadOnly ElementSubtreeLength As Integer 

Hodnota pole

Platí pro