Sdílet prostřednictvím


CircuitHandler.OnConnectionUpAsync(Circuit, CancellationToken) Metoda

Definice

Vyvoláno při navázání připojení ke klientovi.

Tato metoda se spouští jednou po začátku OnCircuitOpenedAsync(Circuit, CancellationToken) a jednou pro každé opětovné připojení během životnosti okruhu.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectionUpAsync(Microsoft::AspNetCore::Components::Server::Circuits::Circuit ^ circuit, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public virtual System.Threading.Tasks.Task OnConnectionUpAsync (Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit circuit, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function OnConnectionUpAsync (circuit As Circuit, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

circuit
Circuit

Hodnota Circuit

cancellationToken
CancellationToken

A CancellationToken , který upozorní, když je přerušeno připojení klienta.

Návraty

Task , který představuje operaci asynchronního provádění.

Platí pro