Sdílet prostřednictvím


DataTransferItem Konstruktor

Definice

public:
 DataTransferItem();
public DataTransferItem ();
Public Sub New ()

Platí pro