Sdílet prostřednictvím


KeyboardEventArgs.Repeat Vlastnost

Definice

true, pokud je klíč stisklý dostatečně dlouho, aby aktivoval opakování klíče, jinak false.

public:
 property bool Repeat { bool get(); void set(bool value); };
public bool Repeat { get; set; }
member this.Repeat : bool with get, set
Public Property Repeat As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro