Sdílet prostřednictvím


ITransferFormatFeature Rozhraní

Definice

Získá formát přenosu protokolu.

public interface class ITransferFormatFeature
public interface ITransferFormatFeature
type ITransferFormatFeature = interface
Public Interface ITransferFormatFeature

Vlastnosti

ActiveFormat

Získá nebo nastaví aktivní TransferFormat.

SupportedFormats

Získá podporovanou TransferFormathodnotu .

Platí pro