Sdílet prostřednictvím


CorsResult.AllowedMethods Vlastnost

Definice

Získá povolené metody.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<System::String ^> ^ AllowedMethods { System::Collections::Generic::IList<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<string> AllowedMethods { get; }
member this.AllowedMethods : System.Collections.Generic.IList<string>
Public ReadOnly Property AllowedMethods As IList(Of String)

Hodnota vlastnosti

Platí pro