Sdílet prostřednictvím


DataProtectionCommonExtensions.Protect(IDataProtector, String) Metoda

Definice

Kryptograficky chrání část dat ve formátu prostého textu.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ Protect(Microsoft::AspNetCore::DataProtection::IDataProtector ^ protector, System::String ^ plaintext);
public static string Protect (this Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtector protector, string plaintext);
static member Protect : Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtector * string -> string
<Extension()>
Public Function Protect (protector As IDataProtector, plaintext As String) As String

Parametry

protector
IDataProtector

Ochrana dat, která se má použít pro tuto operaci.

plaintext
String

Data ve formátu prostého textu, která chcete chránit.

Návraty

Chráněná forma dat ve formátu prostého textu.

Platí pro