Sdílet prostřednictvím


DataProtectionStartup.CreateDataProtectionProvider(IServiceProvider) Metoda

Definice

Vytvoří novou instanci objektu IDataProtectionProvider.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::DataProtection::IDataProtectionProvider ^ CreateDataProtectionProvider(IServiceProvider ^ services);
public virtual Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider CreateDataProtectionProvider (IServiceProvider services);
abstract member CreateDataProtectionProvider : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider
override this.CreateDataProtectionProvider : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtectionProvider
Public Overridable Function CreateDataProtectionProvider (services As IServiceProvider) As IDataProtectionProvider

Parametry

services
IServiceProvider

Kolekce služeb, ze kterých se má vytvořit IDataProtectionProvider.

Návraty

An .IDataProtectionProvider

Poznámky

Vývojáři by obecně měli místo této metody přepsat metodu ConfigureServices(IServiceCollection) .

Platí pro