Sdílet prostřednictvím


ElmStore.AddActivity(ActivityContext) Metoda

Definice

Přidá do obchodu nový ActivityContext .

public:
 void AddActivity(Microsoft::AspNetCore::Diagnostics::Elm::ActivityContext ^ activity);
public void AddActivity (Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Elm.ActivityContext activity);
member this.AddActivity : Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Elm.ActivityContext -> unit
Public Sub AddActivity (activity As ActivityContext)

Parametry

activity
ActivityContext

Hodnota ActivityContext , která se má přidat do obchodu.

Platí pro