Sdílet prostřednictvím


LogInfo Konstruktor

Definice

public:
 LogInfo();
public LogInfo ();
Public Sub New ()

Platí pro