Sdílet prostřednictvím


StackFrame.PreContextCode Vlastnost

Definice

Řádky kódu před skutečnými řádky chyb

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ PreContextCode { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<string> PreContextCode { get; set; }
member this.PreContextCode : seq<string> with get, set
Public Property PreContextCode As IEnumerable(Of String)

Hodnota vlastnosti

Platí pro