Sdílet prostřednictvím


HeaderPropagationValues Konstruktor

Definice

public:
 HeaderPropagationValues();
public HeaderPropagationValues ();
Public Sub New ()

Platí pro