Sdílet prostřednictvím


AppServicesWebHostBuilderExtensions Třída

Definice

Metoda rozšíření pro přidání integrace Azure AppServices do aplikace

public ref class AppServicesWebHostBuilderExtensions abstract sealed
public static class AppServicesWebHostBuilderExtensions
type AppServicesWebHostBuilderExtensions = class
Public Module AppServicesWebHostBuilderExtensions
Dědičnost
AppServicesWebHostBuilderExtensions

Metody

UseAzureAppServices(IWebHostBuilder)

Nakonfiguruje aplikaci tak, aby používala integraci Azure AppServices.

Platí pro