IStartup Rozhraní

Definice

Poskytuje rozhraní pro inicializaci služeb a middlewaru používaného aplikací.

public interface class IStartup
public interface IStartup
type IStartup = interface
Public Interface IStartup
Odvozené

Metody

Configure(IApplicationBuilder)

Nakonfiguruje aplikaci.

ConfigureServices(IServiceCollection)

Registrace služeb do .IServiceCollection

Platí pro