IStartupFilter Rozhraní

Definice

Poskytuje rozhraní pro rozšíření kanálu middlewaru o nové metody konfigurace. Dá se použít k přidání výchozích hodnot na začátek nebo konec kanálu, aniž by autor aplikace musel explicitně zaregistrovat middleware.

public interface class IStartupFilter
public interface IStartupFilter
type IStartupFilter = interface
Public Interface IStartupFilter
Odvozené

Metody

Configure(Action<IApplicationBuilder>)

Rozšíří zadanou nextAction hodnotu a vrátí hodnotu stejného typu.

Platí pro