IServer Rozhraní

Definice

Představuje server.

public interface class IServer : IDisposable
public interface IServer : IDisposable
type IServer = interface
    interface IDisposable
Public Interface IServer
Implements IDisposable
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

Features

Kolekce funkcí PROTOKOLU HTTP serveru.

Metody

Start<TContext>(IHttpApplication<TContext>)

Spusťte server pomocí aplikace.

StartAsync<TContext>(IHttpApplication<TContext>, CancellationToken)

Spusťte server pomocí aplikace.

StopAsync(CancellationToken)

Pokud je to možné, ukončete zpracování požadavků a vypněte server.

Platí pro