Sdílet prostřednictvím


WebHostBuilderQuicExtensions Třída

Definice

IWebHostBuilder rozšiřující metody pro konfiguraci přenosu Quic, který má používat Kestrel.

public static class WebHostBuilderQuicExtensions
type WebHostBuilderQuicExtensions = class
Public Module WebHostBuilderQuicExtensions
Dědičnost
WebHostBuilderQuicExtensions

Metody

UseQuic(IWebHostBuilder)

Jako přenos, který má Kestrel použít, zadejte Quic.

UseQuic(IWebHostBuilder, Action<QuicTransportOptions>)

Jako přenos, který má Kestrel použít, zadejte Quic.

Platí pro