Sdílet prostřednictvím


CookieSecurePolicy Výčet

Definice

Určuje, jak se nastavují vlastnosti zabezpečení souborů cookie.

public enum class CookieSecurePolicy
public enum CookieSecurePolicy
type CookieSecurePolicy = 
Public Enum CookieSecurePolicy
Dědičnost
CookieSecurePolicy

Pole

Always 1

Zabezpečení je vždy označeno jako true. Tuto hodnotu použijte, pokud vaše přihlašovací stránka a všechny další stránky, které vyžadují ověřenou identitu, mají protokol HTTPS. Místní vývoj bude také potřeba provést pomocí adres URL protokolu HTTPS.

None 2

Zabezpečení není označené jako true. Tuto hodnotu použijte, pokud je vaše přihlašovací stránka HTTPS, ale jiné stránky na webu, které mají protokol HTTP, vyžadují také ověřovací informace. Toto nastavení se nedoporučuje, protože ověřovací informace poskytnuté požadavkem HTTP mohou být pozorovány a používány jinými počítači v místní síti nebo bezdrátovém připojení.

SameAsRequest 0

Pokud je identifikátor URI, který soubor cookie poskytuje, HTTPS, pak se soubor cookie vrátí na server pouze při následných požadavcích HTTPS. Jinak pokud je identifikátor URI, který soubor cookie poskytuje, HTTP, pak se soubor cookie vrátí na server při všech požadavcích HTTP a HTTPS. Tato hodnota zajišťuje HTTPS pro všechny ověřené požadavky na nasazených serverech a podporuje také HTTP pro vývoj místních hostitelů a pro servery, které nepodporují PROTOKOL HTTPS.

Platí pro