Sdílet prostřednictvím


IHttpSendFileFeature.SendFileAsync Metoda

Definice

Odešle požadovaný soubor v textu odpovědi. To může obejít IHttpResponseFeature.Body Stream. Odpověď může obsahovat více zápisů.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ SendFileAsync(System::String ^ path, long offset, Nullable<long> count, System::Threading::CancellationToken cancellation);
public System.Threading.Tasks.Task SendFileAsync (string path, long offset, long? count, System.Threading.CancellationToken cancellation);
abstract member SendFileAsync : string * int64 * Nullable<int64> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SendFileAsync (path As String, offset As Long, count As Nullable(Of Long), cancellation As CancellationToken) As Task

Parametry

path
String

Úplná cesta k souboru na disku.

offset
Int64

Posun v souboru, od který má začít.

count
Nullable<Int64>

Počet bajtů, které se mají odeslat, nebo null pro odeslání zbytku souboru.

cancellation
CancellationToken

A CancellationToken používá se k přerušení přenosu.

Návraty

Platí pro