Sdílet prostřednictvím


RequestHeaders.Cookie Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hlavičku Cookie pro požadavek HTTP.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::Net::Http::Headers::CookieHeaderValue ^> ^ Cookie { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::Net::Http::Headers::CookieHeaderValue ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IList<Microsoft::Net::Http::Headers::CookieHeaderValue ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.Net.Http.Headers.CookieHeaderValue> Cookie { get; set; }
member this.Cookie : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.Net.Http.Headers.CookieHeaderValue> with get, set
Public Property Cookie As IList(Of CookieHeaderValue)

Hodnota vlastnosti

Platí pro