Sdílet prostřednictvím


ResponseHeaders.Expires Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hlavičku Expires pro odpověď HTTP.

public:
 property Nullable<DateTimeOffset> Expires { Nullable<DateTimeOffset> get(); void set(Nullable<DateTimeOffset> value); };
public DateTimeOffset? Expires { get; set; }
member this.Expires : Nullable<DateTimeOffset> with get, set
Public Property Expires As Nullable(Of DateTimeOffset)

Hodnota vlastnosti

Platí pro