Sdílet prostřednictvím


AcceptedAtRoute<TValue>.RouteName Vlastnost

Definice

Získá název trasy, která se má použít pro generování adresy URL.

public string? RouteName { get; }
member this.RouteName : string
Public ReadOnly Property RouteName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro