Sdílet prostřednictvím


RedirectToRouteHttpResult Třída

Definice

Vrátí IResult odpověď Nalezené (302), Trvale přesunuté (301), Dočasné přesměrování (307) nebo Trvalé přesměrování (308) s hlavičkou Location. Cílí na zaregistrovanou trasu.

public sealed class RedirectToRouteHttpResult : Microsoft.AspNetCore.Http.IResult
type RedirectToRouteHttpResult = class
    interface IResult
Public NotInheritable Class RedirectToRouteHttpResult
Implements IResult
Dědičnost
RedirectToRouteHttpResult
Implementuje

Vlastnosti

Fragment

Získá fragment, který se má přidat do adresy URL.

Permanent

Získá hodnotu, která určuje, že přesměrování by mělo být trvalé, pokud true nebo dočasné, pokud false.

PreserveMethod

Získá indikaci, že přesměrování zachová metodu počátečního požadavku.

RouteName

Získá název trasy, která se má použít pro generování adresy URL.

RouteValues

Získá data trasy, která se mají použít pro generování adresy URL.

Metody

ExecuteAsync(HttpContext)

Napište odpověď HTTP odrážející výsledek.

Platí pro