Sdílet prostřednictvím


IResultExtensions Rozhraní

Definice

Poskytuje rozhraní pro registraci externích metod, které poskytují vlastní instance IResult.

public interface IResultExtensions
type IResultExtensions = interface
Public Interface IResultExtensions

Platí pro