Sdílet prostřednictvím


IAcceptsMetadata Rozhraní

Definice

Rozhraní pro příjem typů médií požadavků

public interface IAcceptsMetadata
type IAcceptsMetadata = interface
Public Interface IAcceptsMetadata
Odvozené

Vlastnosti

ContentTypes

Získá seznam povolených typů obsahu požadavku. Pokud příchozí požadavek obsahuje Content-Type a typ obsahu není jednou z těchto hodnot, požadavek bude odmítnut s odpovědí 415. Pokud příchozí požadavek neobsahuje hlavičku Content-Type, bude kontrola typu obsahu vynechána.

IsOptional

Získá hodnotu, která určuje, zda je tělo požadavku volitelné.

RequestType

Získá typ, který se čte z požadavku.

Platí pro