Sdílet prostřednictvím


StatusCodes.Status300MultipleChoices Pole

Definice

Stavový kód HTTP 300.

public: int Status300MultipleChoices = 300;
public const int Status300MultipleChoices = 300;
val mutable Status300MultipleChoices : int
Public Const Status300MultipleChoices As Integer  = 300

Hodnota pole

Value = 300

Platí pro