Sdílet prostřednictvím


DataProtectorTokenProvider<TUser>.CanGenerateTwoFactorTokenAsync Metoda

Definice

Vrátí hodnotu Boolean označující, zda lze token vygenerovaný touto instancí použít jako token dvojúrovňového ověřování jako asynchronní operaci.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ CanGenerateTwoFactorTokenAsync(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ manager, TUser user);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<bool> CanGenerateTwoFactorTokenAsync (Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> manager, TUser user);
abstract member CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
override this.CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Overridable Function CanGenerateTwoFactorTokenAsync (manager As UserManager(Of TUser), user As TUser) As Task(Of Boolean)

Parametry

manager
UserManager<TUser>

Chcete-li UserManager<TUser> načíst vlastnosti uživatele z.

user
TUser

Token TUser se vygeneroval pro.

Návraty

A Task<TResult> , který představuje výsledek asynchronního dotazu obsahující hodnotu true, pokud token vygenerovaný touto instancí lze použít jako token dvojúrovňového ověřování, jinak false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda vždy vrátí hodnotu false pro instance .DataProtectorTokenProvider<TUser>

Platí pro