Sdílet prostřednictvím


UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken,TRoleClaim>.FindTokenAsync Metoda

Definice

Vyhledejte token uživatele, pokud existuje.

protected:
 override System::Threading::Tasks::Task<TUserToken> ^ FindTokenAsync(TUser user, System::String ^ loginProvider, System::String ^ name, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken?> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.FindTokenAsync : 'User * string * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'UserToken (requires 'UserToken :> Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUserToken<'Key> and 'UserToken : (new : unit -> 'UserToken))>
Protected Overrides Function FindTokenAsync (user As TUser, loginProvider As String, name As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TUserToken)

Parametry

user
TUser

Vlastník tokenu.

loginProvider
String

Zprostředkovatel přihlášení pro token.

name
String

Název tokenu.

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

Task<TUserToken>

Token uživatele, pokud existuje.

Platí pro