Sdílet prostřednictvím


IdentityOptions Konstruktor

Definice

public:
 IdentityOptions();
public IdentityOptions ();
Public Sub New ()

Platí pro