Sdílet prostřednictvím


IPasswordHasher<TUser>.VerifyHashedPassword Metoda

Definice

PasswordVerificationResult Vrátí výsledek porovnání hodnot hash hesel.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Identity::PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword(TUser user, System::String ^ hashedPassword, System::String ^ providedPassword);
public Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword (TUser user, string hashedPassword, string providedPassword);
abstract member VerifyHashedPassword : 'User * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult
Public Function VerifyHashedPassword (user As TUser, hashedPassword As String, providedPassword As String) As PasswordVerificationResult

Parametry

user
TUser

Uživatel, jehož heslo se má ověřit.

hashedPassword
String

Hodnota hash uloženého hesla uživatele

providedPassword
String

Heslo zadané pro porovnání.

Návraty

A PasswordVerificationResult označující výsledek porovnání hodnot hash hesel.

Poznámky

Implementace této metody by měly být časově konzistentní.

Platí pro