Sdílet prostřednictvím


IPersonalDataProtector Rozhraní

Definice

Poskytuje abstrakci používanou k šifrování osobních dat.

public interface class IPersonalDataProtector
public interface IPersonalDataProtector
type IPersonalDataProtector = interface
Public Interface IPersonalDataProtector
Odvozené

Metody

Protect(String)

Chraňte data.

Unprotect(String)

Zrušte ochranu dat.

Platí pro