Sdílet prostřednictvím


IUserRoleStore<TUser>.IsInRoleAsync Metoda

Definice

Vrátí příznak označující, jestli je zadaná user role členem dané pojmenované role.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsInRoleAsync(TUser user, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsInRoleAsync (TUser user, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member IsInRoleAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsInRoleAsync (user As TUser, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametry

user
TUser

Uživatel, jehož členství v roli by mělo být zaškrtnuté.

roleName
String

Název role, která se má zkontrolovat.

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

Představuje Task asynchronní operaci, která obsahuje příznak označující, zda je zadaný user člen pojmenované role.

Platí pro