Sdílet prostřednictvím


IUserTwoFactorRecoveryCodeStore<TUser>.ReplaceCodesAsync Metoda

Definice

Aktualizace kódy obnovení pro uživatele při zneplatnění všech předchozích kódů pro obnovení.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ReplaceCodesAsync(TUser user, System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ recoveryCodes, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task ReplaceCodesAsync (TUser user, System.Collections.Generic.IEnumerable<string> recoveryCodes, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member ReplaceCodesAsync : 'User * seq<string> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ReplaceCodesAsync (user As TUser, recoveryCodes As IEnumerable(Of String), cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

user
TUser

Uživatel, pro který se mají ukládat nové kódy pro obnovení.

recoveryCodes
IEnumerable<String>

Nové kódy obnovení pro uživatele

cancellationToken
CancellationToken

Slouží CancellationToken k šíření oznámení, že operace by měla být zrušena.

Návraty

Nové kódy obnovení pro uživatele

Platí pro